ວິທີໃຊ້ບໍລິການ LOCA ເພື່ອເອີ້ນລົດຮັບສົ່ງໃນຕົວເມືອງ

ວິທີໃຊ້ບໍລິການ LOCA ເພື່ອເອີ້ນລົດຮັບສົ່ງໃນຕົວເມືອງ

ຫຼາຍຄົນອາດຈະເຫັນບໍລິການ LOCA ຜ່ານໆຕາມາແລ້ວຫລາຍເທື່ອ ຫລາຍຄົນກໍ່ຍັງລັງເລທີ່ຈະລອງໃຊ້ບໍລິການນີ້ ສໍາລັບຄົນທີ່ຢາກລອງໃຊ້ບໍລິການ LOCA ເພື່ອເອີ້ນລົດຮັບສົ່ງ ຫລື ລົດແທັກຊີ ກໍ່ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ ໃຊ້ງານແນວໃດ ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ທີມງານ LOCA ຂອງພວກເຮົາເລີຍຂຽນບົດຄວາມນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອສາທິດການໃຊ້ງານແອັບ LOCA ເພື່ອເອີ້ນລົດຮັບສົ່ງ ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດເລີຍແມ່ນ ແມ່ນເຂົ້າໄປດາວໂຫລດແອັບພລິເຄຊັນຂອງ LOCA ລົງໃສ່ເຄື່ອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ ເຊິ່ງແອັບ LOCA ມີໃຫ້ດາວໂຫລດຟຼີ ສໍາລັບ iOS ແລະ Android ໃນ Apple store ແລະ Play store ໂດຍພິມ LOCA Laos ເຊິ່ງທ່ານອາດຈະເຫັນ 2 ແອັບຂອງ LOCA ໃຫ້ທ່ານດາວໂຫລດໂຕສີຂາວ ເພາະສີດໍາ ແມ່ນແອັບຂອງຄົນຂັບ ຫລື ສາມາດເຂົ້າລິ້ງນີ້ເລີຍກໍ່ໄດ້ www.loca.la/download

2. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ ໃຫ້ທ່ານສະໝັກໃຊ້ງານແອັບພລິເຄຊັນ ທ່ານສາມາດເລືອກລົງທະບຽນຜ່ານ Email ຫລື ຈະຜ່ານ Facebook ຂອງທ່ານກໍ່ໄດ້ ແລ້ວແອັບຈະໃຫ້ທ່ານປ້ອນເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານເຂົ້າ ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວັອດແອັບ ຫລັງຈາກຢືນຢັນແລ້ວ ທ່ານກໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົນໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງທ່ານຈະເຫັນຫນ້າຕາແອັບແບບທີ່ທາງລຸ່ມນີ້.

ຫຼັງຈາກເຫັນແລ້ວ ທ່ານກໍ່ກົດປຸ່ມດັ່ງທີ່ໂຊໃນຮູບທາງລຸ່ມນີ້ເພື່ອປັກພິກັດບ່ອນຢູ່ຂອງທ່ານທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຄົນຂັບໄປຮັບ. ກະລຸນາປັກພິກັດບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ໄປຮັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຄົນຂັບຈະບໍ່ສາມາດຊອກທ່ານເຫັນ ແລະຈະໄປບ່ອນອື່ນແທນທີ່ຈະໄປຮັບທ່ານ

 

3. ຫຼັງຈາກເລືອກພິກັດບ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ໄປຮັບແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານກົດປຸ່ມ “BOOK NOW” ເພື່ອເລີ່ມການຈອງເຊິ່ງແອັບຈະຖາມຫາ “Add Drop-off location” ຫລື ປາຍທາງທີ່ທ່ານຈະໄປ, ຖ້າທ່ານລະບຸບ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປ ລະບົບຈະຊ່ວຍປະເມີນລາຄາໃຫ້ກ່ອນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງບອກທາງຄົນຂັບ.

ເມື່ອເລືອກທັງໝົດແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານເລືອກຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ທີ່ປຸ່ມ Payment Method ທາງປຸ່ມຊ້າຍມືທາງດ້ານລຸ່ມ, ໃນນີ້ທ່ານສາມາດເລືອກຊໍາລະຜ່ານເງິນສົດ (CASH), ບັດ Credit, ຫລື ເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານ (LOCA Money). ຫຼັງຈາກຄົບແລ້ວ ທ່ານສາມາດກົດ “Confirm Booking” ເພື່ອເອີ້ນເອົາລົດມາຮັບທ່ານໄດ້ເລີຍ

ຫຼັງຈາກກົດ Confirm Booking ແມ່ນຜູ້ຂັບຈະມາຮັບເອົາທ່ານແທ້ ກະລຸນາເຫັນໃຈຜູ້ຂັບ. ຖ້າທ່ານພຽງຕ້ອງການທົດລອງ ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ລອງໃນຕອນທີ່ທ່ານຢາກໃຊ້ງານແທ້ໆ

4. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີ COUPON ຫລື ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານ, ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະກົດ Confirm Booking ທ່ານສາມາດປ້ອນລະຫັດສ່ວນຫຼຸດເຂົ້າໄປໄດ້ດ້ວຍການກົດທີ່ປຸ່ມ “Promo Code” ທາງດ້ານຂວາມືຕາມຮູບລຸ່ມນີ້ ແລ້ວປ້ອນລະຫັດສ່ວນຫຼຸດຂອງທ່ານລົງໄປ ແລ້ວກົດ APPLY.

5. ຖ້າລະຫັດຂອງທ່ານບໍ່ໝົດອາຍຸ ຫລື ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່ ທ່ານກໍ່ຈະເຫັນຫນ້າຈໍຕາມຮູບທາງລຸ່ມນີ້ປະກົດຂຶ້ນມາເພື່ອຢືນຢັນ.

 

6. ຫຼັງຈາກໃສ່ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານກໍ່ສາມາດກົດ Confirm Booking ເພື່ອເອີ້ນລົດມາຮັບເອົາທ່ານໄດ້. ໃນບາງກໍລະນີ ເງິນທີ່ເຫຼືອຈາກ Coupon ຂອງທ່ານຈະຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີ Loca Money ຂອງທ່ານເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນເທື່ອຕໍ່ໄປ